Gelukstest

Gelukstest

Doe hier de gratis gelukstest en test hoe gelukkig jij bent! 
 

De basis voor deze gelukstest is de levenskwaliteitsschaal "Satisfaction With Life Scale (SWLS)" van Ed Diener, een pionier in de Positieve Psychologie. De test bestaat totaal uit 5 vragen en is zeer beknopt maar wel op wetenschapplelijke basis. De vragen gaan over je tevredenheid met het leven in het algemeen.

 
Als je de test hebt ingevuld, verschijnt je resultaat en kun je een interpretatie van je reslutaat lezen.
De resultaten van de test zijn alleen voor jou zichtbaar.

 

 

 

Share