missie en werkwijze

Mijn missie en werkwijze

 

Door gelukscoaching wil ik mensen tot inzicht laten komen dat hun geluk geheel afhankelijk is van hun innerlijke gesteldheid en ik wil mensen laten ervaren dat ze bewust voor een gelukkig(er) leven kunnen kiezen. Ieder mens heeft een gelukkig leven verdiend!

 

Mijn missie

Ik wil uitdragen dat geluk een natuurlijke staat van zijn is en dat je elk moment daarmee contact kunt maken. De mens hoeft geen slachtoffer te zijn van omstandigheden. Je kunt bewuste keuzes maken, ook over je gemoedstoestand.

 

Hoeveel geluk je ervaart in je leven heeft vooral te maken met bewustzijn over wie je bent en wat je wilt in je leven. Geluk is niet iets wat je zomaar overkomt. Psychologen komen tot de conclusie dat maar 10% van jouw geluksniveau door leefomstandigheden wordt bepaald.

 

Mijn uitgangspunt is dat ieder mens door persoonlijke ontwikkeling dichter bij zichzelf kan komen en door authentiek te zijn een gelukkiger leven kan leiden. Alhoewel ik me ervan bewust ben dat het leven hier op aarde een leerschool is waar je zonder conflicten niets zou kunnen leren, ben ik ervan overtuigd dat door bewustwording deze wereld een betere plek kan zijn. En uiteindelijk is het creëren van een betere wereld nog steeds mijn grotere visie.

 

Mijn Werkwijze

1. Oplossingsgericht coachen (Op)

De methode die ik gebruik is motiverend oplossingsgericht coachen. Het gaat bij oplossingsgericht coachen niet om de analyse en de oorzaak van het probleem. Het gaat over het ontwerpen van de gewenste situatie in de toekomst en het vinden van oplossingen die helpen dit doel te bereiken. En alles wat je nodig hebt om dit doel te bereiken heb je in je!

 

2. Positieve focus (P)

Gelukscoaching helpt je om op de eerste plaats een positieve focus te ontwikkelen. Vaak is het brein negatief geprogrammeerd waardoor je last kunt hebben van angstig denken en een sterke interne criticus. Dat is funest voor je zelfbeeld en je gevoel van eigenwaarde. In mijn trajecten wordt aan een positieve mindset gewerkt.

 

3. Eigenwaarde (E)

Een positieve mindset heeft een goed gevoel van eigenwaarde tot gevolg. Je kunt jezelf waarderen en kent je sterke eigenschappen en je tekortkomingen. Dat is de basis voor een gezond zelfvertrouwen en gelijktijdig voorwaarde voor meer geluk en voldoening.

 
4. Positieve Emoties (P)

Zonder positieve emoties geen geluk. Tijdens de trajecten leer je hoe je meer positieve emoties in je dagelijks leven kunt ervaren. In de Positieve Psychologie spreek je ook van de “Positiviteitsratio” dat wil zeggen dat je 3 positieve emoties tegenover 1 negatieve emotie zou moeten beleven, wil je jezelf als gelukkig ervaren.

 

En zo kunnen we spreken over de Op-P-E-P-methode. Je krijgt als het ware een oppepper. Alles wat je nodig hebt, heb je in jou. Het antwoord kun je alleen in jezelf vinden en de taak van de coach is het om jou deze antwoorden te laten vinden.

 

Gelukscoach
 “Een absolute voorwaarde om gelukkig te zijn is te weten wie je bent en wat je wilt in je leven.” (Dirk Nuytten)    

Share