Chakra betekenis

Chakra’s – de betekenis in de chakrapsychologie

 

De chakra betekenis die ik hier beschrijf komt uit de psychologie. Door een chakra healing kunnen energie blokkades getransformeerd worden en vinden de chakra’s een nieuwe balans. Alles is energie en de chakra’s zijn energiecentra in het energielichaam (etherlichaam). De chakra’s verbinden het energetische systeem met het fysieke lichaam. De chakra’s hebben zo invloed op lichaam en geest.

 

Elke chakra wordt geassocieerd met een bepaald lichaamsdeel, organen en klieren. Verder hebben de chakra’s emotioneel/psychologische en spirituele aspecten.

 

De chakra’s

Het woord chakra komt uit Sanskriet en betekent cirkel of wiel. Hieronder vind je een korte omschrijving van de 7 hoofdchakra’s uit de chakrapsychologie.

 

1e chakra – gronding of waarom een chakra healing en reading niet zweverig is
In verband met de eerste chakra spreek je ook over “gronding”. De gronding is jouw specifieke verbinding met de aarde en dat gebeurt via je lichaam. Vaak zitten wij te veel in ons hoofd. Een grondingsoefening helpt jou om in het lichaam te komen en zo dichter bij je gevoelens en bij je intuïtie. In het dagelijks leven betekent dit met beide benen op de grond staan en in het hier en nu aanwezig kunnen zijn. Ben je niet goed gegrond is het moeilijk je wensen te verwezenlijken. Je blijft dromen in plaats van concrete doelen te stellen. Een goed gegrond persoon twijfelt niet aan haar/zijn eigenwaarde of haar bestaansrecht. “Ik mag er zijn” is een zin die bij de eerste chakra hoort.

 

2e chakra – waarom het belangrijk is om je emoties te voelen
De 2e chakra is de plek van levensvreugde maar ook van onze schaduwkant. Vaak zijn mensen bang voor emoties. Ze zijn bang dat het verdriet nooit meer ophoudt of dat de pijn te groot wordt. Veel energie wordt dan gebruikt om emoties te onderdrukken. Dit is een emotionele blokkade waardoor je niet lekker in je vel zit. Emoties zijn echter per definitie iets tijdelijks. Zodra emoties gevoelt mogen worden, kan oude pijn transformeren. De 2e chakra gaat over thuiskomen bij jezelf maar ook je thuis kunnen voelen bij anderen. Het gaat om geborgenheid en vertrouwen. Kun je je vol vertrouwen laten meevoeren op de stroom van het leven?

 

3e chakra – it’s your life!
Wilskracht, daadkracht, ego en macht zijn elementen van deze chakra. Leef je je eigen leven leven of leef je conform de verwachtingen van anderen? In het laatste geval zit er energie van anderen in je derde chakra, b.v. van je ouders. Het kan ook zijn dat je je deerde chakra gebruikt om je levensenergie en emoties te controleren. De derde chakra is namelijk de energieverdeler tussen de onderste en de bovenste chakra’s. De derde chakra heeft alles te maken met toestemming om jezelf te mogen zijn.

 

4e chakra – follow your heart!
Veel mensen denken bij liefde direct aan iemand anders. De vierde chakra heeft echter op de eerste plaats te maken met liefde en waardering voor jezelf. Als je vierde-chakra-energie vrij kan stromen zie je de wereld in het licht van affiniteit in plaats van oordelen. Hoe je over andere oordeelt, veroordeel je ook jezelf.

 

5e chakra – communicatie, je innerlijke stem
Communicatie, zelfexpressie en creativiteit zijn kenwoorden van deze chakra. De 5e chakra staat in directe verbinding met je 2e chakra. Kun je uiten hoe je je voelt, kun je vrij je mening geven? Reageer je vaak in verdediging en verwijten naar anderen? Maar ook de verantwoordelijkheid nemen voor je leven hoort hier thuis. Kun jij de volledige verantwoordelijkheid nemen of zit je vast in slachtoffergedrag?

 

6e chakra – helderheid en je eigen visie
Deze chakra wordt ook het “derde oog” genoemd. Dit zegt al veel over de betekenis. Hier gaat het om inzicht, bewustzijn en je eigen visie op het leven en de wereld. En ook hoe je naar jezelf kijkt, je zelfbeeld hangt hiermee samen. Is je binnenwereld in harmonie met de buitenwereld? Kun je met een heldere blik naar jezelf en de wereld kijken of zitten er oude denkbeelden en vooroordelen tussen?

 

7e chakra – wie is de baas?
De 7e chakra is je verbinding met de kosmos. Hier gaat het om spiritueel bewustzijn maar vooral om autonomie en je eigen helder weten. Hier kun je contact leggen met je hogere zelf, jouw suprême being en op die manier je eigen pad volgen. Andere thema’s van de 7e chakra zijn het verlaten van je slachtofferrol, overgave aan de stroom van het leven en de dood.

 

Booking Chakra Reading en Healing

Boek direct een chakra reading/healing door het contactformulier in te vullen.

chakra betekenis
 

Investering

Chakra healing en reading (60 min) = 50 euro

 

Annuleringsvoorwaarden Readings en Healings:
Je kunt een chakra healing / reading zonder kosten annuleren tot 24 uur voor de geplande datum.
Na dit tijdstip is annulering niet meer mogelijk en worden de totale kosten in rekening gebracht.

Share